นโยบายการรับประกันของบริการบัญชีโฆษณา

นโยบายการรับประกัน

นโยบายการรับประกันสำหรับบัญชีโฆษณา (บัญชีส่วนตัว, บัญชีส่วนตัว + บัญชีโฆษณาส่วนตัว)

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับบัญชี Facebook ลูกค้ามีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการรับประกันภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. บัญชีไม่สามารถที่จะ Login ได้ (ชื่อผู้ใช้ผิด, รหัสผ่านผิด, 2FA ผิด)
 2. บัญชีถูกระงับการลงโฆษณาอยู่ตั้งแต่การซื้อ (ไม่สามารถที่จะสร้างแคมเปญได้, ไม่สามารถที่จะเพิ่ม BM ได้)
 3. บัญชีโฆษณาส่วนตัวถูกระงับบัญชีตั้งแต่ต้น

นโยบายการรับประกันสำหรับ BM (Business Manager)

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับ Links ลูกค้าสามารถที่จะเคลมได้รับสิทธิ์ในการรับประกัน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. Link ที่ได้รับหมดอายุไม่หรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ (Link error หรือหมดอายุ)
 2. BM ถูกระงับจากการลงโฆษณา (BM ไม่สามารถที่จะสร้างบัญชีโฆษณาได้)
 3. BM มีบัญชีโฆษณา (Ad account) ที่ถูกระงับ (BM ยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่ แต่มี Ad account ที่ไม่สามารถใช้งานได้)

* สำหรับ BM ที่มีการยืนยันบัญชีธุรกิจ การรับประกันแบบ 1 ต่อ 1 ถ้าหากว่าข้อความสีเขียวนั้นหายไปภายใน 3 วันนับจากเวลาที่ได้รับ BM

การกระทำที่ไม่อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน

สิ่งที่การนโยบายการรับประกันไม่คุ้มครอง สำหรับบัญชีโฆษณา (บัญชีส่วนตัว, บัญชีส่วนตัว + บัญชีโฆษณาส่วนตัว)

ลูกค้าจะไม่ได้รับการรับประกันในกรณีดังนี้

 1. บัญชีถูกเข้าสู่ checkpoint จากการใช้ IP คนละประเทศ
 2. บัญชีถูกเข้าสู่ checkpoint อันเกิดมาจาก การสร้างแคมเปญ, การเพิ่มการ์ด, การเพิ่ม BM, การเพิ่มบัญชี Facebook ส่วนตัว, การเพิ่มหรือสมัคร BM
 3. บัญชีถูกระงับจากการลงโฆษณาอันเนื่องมาจากการสร้างแคมเปญ, การเพิ่มบัตร, การเพิ่ม BM, การเพิ่มบัญชี Facebook ส่วนตัว, การเพิ่มหรือสมัคร BM
 4. บัญชีเข้าสู่ checkpoint หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชี
 5. บัญชีถูกระงับหรือเข้าสู่ checkpoint จากการการเพิ่มบัตรเครดิต, การเปลี่ยนแปลงเวลา หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
 6. วงเงินลดลงในภายหลัง

สิ่งที่การนโยบายการรับประกันไม่คุ้มครอง สำหรับ BM (Business Manager)

 1. BM ที่มีการสร้างแคมเปญแล้ว รวมถึง Draft
 2. BM ที่มีการเพิ่มบัตรเครดิต หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน
 3. BM ที่ได้มีการสร้างบัญชีโฆษณาโดยคุณ
 4. BM ที่ได้มีการสร้าง Pixel ขึ้นมาหรือได้รับ Pixel จาก BM อื่น
 5. BM ทีได้ใช้บริการอีเมล์ชั่วคราวในการยืนยัน (Mail10m)
 6. BM มีวงเงินที่ลดลง
 7. BM มีการเปลี่ยนสกุลเงิน