เพิ่มผลตอบแทนจากโฆษณาให้กับธุรกิจของคุณ 50-1000%

ด้วยบริการ Technical Growth Engine™ by Dercu

✴ ทำไมการวัดประสิทธิ์ภาพแคมเปญถึงทำให้ธุรกิจเติบโตมหาศาลได้?

เพราะผู้บริหารทุกคนล้วนต้องการ “ผลลัพธ์”

เมื่อ 100 ปีก่อนมีนักธุรกิจและนักการตลาดที่มีชื่อว่าคุณ  John Wanamaker ได้กล่าวไว้ว่า “งบการตลาดครึ่งหนึ่งของฉันสูญเปล่า แต่ปัญหาก็คือฉันไม่รู้ว่าครึ่งไหน” เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ฟังดูตลกร้ายแต่ก็เป็นคำกล่าวที่จริงและน่าเป็นห่วง เพราะการที่งบการตลาดสูญเปล่านั้น หมายถึงต้นทุนธุรกิจที่เพิ่ม โอกาสในการเติบโตที่ลดลง แต่ในมุมกลับกันนั้นก็หมายความว่าหาเราสามารถวัดผลได้ว่างบการตลาดส่วนไหนมีประสิทธิ์ภาพ “จะช่วยให้ทั้งรายได้และกำไรของธุรกิจสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล”

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่างบการตลาดส่วนไหนที่มีประสิทธิ์ภาพ? คำตอบก็คือ การวัดประสิทธิ์ภาพ(Performance Tracking) เป็นสิ่งที่สำคัญขาดไปไม่ได้สำหรับการทำให้ธุรกิจเติบโต หากธุรกิจสามารถที่จะวัดประสิทธิ์ภาพแคมเปญได้, ใช้ตัวชี้วัดที่ถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ อาทิ Revenue, Lead, CAC, ROAS, Conversion และอื่นๆ สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่ช่วยให้ทำการตลาดได้ถูกทางและปรับปรุงประสิทธิ์ภาพได้ โดยกระบวนการจะเป็นอย่างนี้
◼️ สร้างแคมเปญ > วัดผล > เรียนรู้ = แคมเปญที่ดีกว่า +1
◼️ สร้างแคมเปญ > วัดผล > เรียนรู้ = แคมเปญที่ดีกว่า +2
และถ้าหากกระบวนการอย่างนี้ถูกทำซ้ำไปเรื่อยๆ “การเติบโตของธุรกิจ คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”

กระบวนการเหล่านี้ฟังดูไม่ซับซ้อน แต่ในการทำจริงนั้นลำบากเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยทั้งนักการตลาดออนไลน์ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงแคมเปญ, โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์เข้ามาโค๊ดดิ้งระบบการวัดผล และผู้จัดการที่ต้องรู้ความต้องการทั้งหมดของทั้งโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจของท่าน Dercu จึงได้เสนอบริการ Technical Growth Engine™ ซึ่งเป็นบริการทำการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะของ Dercu ที่ช่วยให้การทำการตลาดของท่านสามารถวัดผลได้, มีประสิทธิ์ภาพ และช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างมั่นคง

✴ บริการทำการตลาดออนไลน์แบบ Performance Marketing

บริการ Technical Growth Engine™ by Dercu

454545454